Door Guard (วัสดุกันกระแทกแบบแผ่นติดประตู)
เป็นการง่ายมากที่จะลืมไปว่าประตูและทางเข้านั้น มีความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์และการสัญจรไปมาอย่างไร
วัสดุป้องกันการกระแทกประตูของ Pawling สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมในแต่ละวันได้


KPV-40

ปกป้องบริเวณที่เปราะบางและเสี่ยงต่อการกระแทกที่สุดของประตู ด้วยวัสดุกันกระแทกแบบแผ่นติดประตูที่ไม่ซ้ำแบบใคร
และสามารถดีไซน์แบบเพิ่มได้เอง เช่น การตัดโค้งรูปคลื่น

Dimensions: 0.040" thick in custom width and height
Material: Vinyl


 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับ นโยบายเว็บไซต์และความเป็นส่วนตัว

Back To Top